David Tedfeldt, Veronica Odén och Annika Eriksdotter tog emot sina diplom vid konstföreningens årsmöte.

De är Värmlands Konstförenings stipendiater 2018

Annika Eriksdotter, Hammarö, och David Tedfeldt, Karlstad, är 2018 års Thor Fagerkvist-stipendiater. Vid årsmötet 14 mars belönades de med de diplom som garanterar dem 15 000 kronor vardera.

Veronica Odén, Åmål, hyllades på samma vis men med 10 000 kronor, såsom årets resesstipendiat. Ingeborg Paulsrud, just nu Umeå, är årets ungdomsstipendiat, men kunde inte närvara vid årsmötet och ta emot beviset på sina 10 000 kronor - hon var på konstnärlig forskningsresa i Abisko!

Thor Fagerkvist-stipendiaterna har utsetts av konstföreningens styrelse mot bakgrund av sina konstnärliga meriter, utan ansökningsförfarande. Resestipendiaten har valts ut bland nio sökande, ungdomsstipendaten bland fyra - alla sökande välmeriterade och med goda motiveringar, så valet har varit svårt och noga genomtänkt.

Utöver pengar och ära fick stipendiaterna utställningsutrymme vid årets höstsalong.

Här är motiveringarna till stipendiaterna:

Annika Eriksdotter - Thor Fagerkvists stipendium 2018

Du är en konstnär som skiftar uttryck och teknik med obesvärad lätthet. Du rör dig mellan konsthantverk och konst och har nyfiket provat dig fram till skilda uttryck. Dina textila verk har ofta berört kyrkorummet och mer anknutit till konsthantverkstraditionen, men de har också kunnat ta sig uttryck i profana fritt tovade större utsmyckningar.
I en nyss redovisad utställning kunde vi se en samling textila djurskulpturer med djurets egenhet exakt fångad. Själva djurkropparna var uppbyggda som lapptäcken av olika återbrukade textilier, bärare av minnen från människoliv.
Fotografierna har funnits med dig och utvecklats från en blomma på ett stycke tovat till mer sakliga bilder av miljöer med fina linjer, färger, speglingar, något som lyfter och skapar en ny rumslighet. Det vackra har fått karaktär med ett sparsmakat seende. Året på Fotografiska akademin har landat en teknisk säkerhet och en skärpa i blicken i dina val av motiv. Och du har kunnat gå vidare till mixed media som ytterligare en möjlighet.
Med broderi, textila skulpturer, foton, mixed media och ett nyfiket letande efter nya uttryck är du en ambitiös konstnär hela tiden på väg. I backspegeln ser vi i Värmlands konstförening rika spår av dig i ditt konstnärliga utövande och för detta vill vi ge dig ett Thor Fagerkvist-stipendium.

David Tedfeldt – Thor Fagerkvists stipendium 2018

För 14 år sedan fick du ta emot Värmlands Konstförenings ungdomsstipendium, nyss återkommen till Värmland efter utbildningen på Nya Dômen konstskola och ytterligare ett par målande år i ”storstaden” Göteborg. Galleristen Lars Hjelm i Karlstad erbjöd dig samma år din första separatutställning.
Sen dess har du varit trogen både hembygden och det färgstarka måleri vi föll för den gången – kanske med färgglädjen inspirerad av den göteborgska kolorismen, för en sann värmländsk kolorist är du.
Från början i olja, nu mest i akryl, målar du upp små fantasieggande berättelser om människor och miljö. Som idéskisser använder du – har du tidigare berättat – fotografier som du själv tar, ofta i de egna omgivningarna. Men när du står där i ateljén översätts de till amerikansk folkmusik, ”raspig blues”, en musikstil med ett bildspråk som du gillar. Människor på bilutflykt, ofta i en inte alltför välordnad natur, människor som umgås under avspända former, eller en och annan som står där i sin ensamhet och tänker – på vadå?
Du är trygg i din stil, har med åren vågat gå upp i både färg och format, och har som mogen konstnär alltså gjort dig förtjänt av vårt Thor Fagervist-stipendium!

Veronica Odén – Åke Lekmans resestipendium 2018

Du har som grafiker genom åren arbetat dig upp från gulliga sagomotiv i små format, enkla monotypier, till stora avancerade torrnålsgravyrer – som ibland med sin djupa svärta mer för tanken till spökhistorier. Besökare på några av våra senare vår- och höstsalonger har fått se och imponeras och leta efter tolkningar av dem.
Nu vill du lära och utvecklas ännu mer, enligt din ansökan där du skriver:
”Den polska grafiska traditionen har en stark ställning på den konstgrafiska scenen. Utbildningen i Polen håller en mycket hög standard, och ett särpräglat polskt uttryck har utvecklats. / … / Jag har sedan några år tillbaka en önskan om att göra en resa i grafikens tecken till just Polen. I juli är det dags för MTG 2018, Grafiktriennalen i Krakow 2018 och detta är anledningen till att jag i år söker ert resestipendium. En chans att närma mig både den inhemska polska grafiktraditionen och den samtida internationella grafiska samtidskonsten.”
Du vill även göra studiebesök hos Academy of Fine Arts i Wroclaw och besöka någon grafikverkstad i Krakow.
Vårt resestipendium blir förhoppningsvis till god hjälp!

Ingeborg Paulsrud – Pingels ungdomsstipendium 2018

Du har sannerligen inte vilat dig efter din examen från designlinjen på Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad; du har gått tvåårig konstskola i Oslo, tagit kandidatexamen efter konsthögskolestudier i Bergen och Göteborg, och genomgår nu din mastersutbildning vid konsthögskolan i Umeå.
Du har, som du skriver i ansökan ”jobbat med performance och videokonst sida vid sida med grafik och måleri och på så vis kombinerat ’new media’ med äldre, traditionella medier i min praktik”. Besökare i våra salonger har fått se prov på bådadera.
26 år gammal är du verkligen en konstnär på god väg.
Du säger att du länge har fokuserat på tematiken i måleriet, men nu vill experimentera ”med ytan, färgerna och själva materialiteten i måleriet” – utforska olika sätt att använda oljefärgerna, vilket innebär att en målning kan ta flera månader att färdigställa.
Vi stödjer dig med vårt ungdomsstipendium i arbetet med att se vad du kan hitta i ytorna och önskar lycka till!

OM STIPENDIERNA

THOR FAGERKVIST-STIPENDIET

Konstföreningens största och mest prestigefyllda stipendium är Thor Fagerkvists konstnärsstipendium. Den 2 augusti 1965 informerades Värmlands Konstförening om syskonen Fagerkvists testamente, som hade skrivits redan 21 augusti 1948. Thor, Frida och Hilda Fagerkvist testamenterade all sin egendom, såväl fast som lös, till Värmlands Konstförening. Thor Fagerkvist hade dött 1960 och hans syster Frida några år senare.

Ur testamentet: "Konstföreningen skall förvalta egendomen som stipendiefond och låta någon Värmlandskonstnär bo och arbeta på fastigheten Godmansro, Dammhyttan".

Fastigheten såldes senare och donationen omvandlades till ren stipendieverksamhet i form av pengar. Den förste som fick ta emot stipendiet 1984 var konstnären Ingemar Lööf, Kristinehamn.

Stipendiesumman är nu på 30 000 kronor och delas ofta på två konstnärer.

Detta stipendium går inte att söka. Stipendiaterna utses av föreningens styrelse bland medlemmarna i Värmlands Konstnärsförbund.

Den konstnärliga kvarlåtenskapen efter Thor Fagerkvist har överlåtits på Värmlands Museum.

ÅKE LEKMANS RESESTIPENDIUM

Ursprungligen började resestipendiet att delas ut 1949. Den förste att ta emot 1 000 kronor var Simon Sörman. Beloppet togs på den tiden ur medlemskassan.

Åke Lekman var intendent i Värmlands Konstförening under åren 1969-1989. I samband med hans bortgång gjordes en insamling vars behållning  tillfördes resestipendiet och en fond bildades. Till hans minne fick fonden namnet Åke Lekmans resestipendium.

Stipendiesumman har höjts efter hand. Nu är den 10 000 kronor. Alla medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund (som samtidigt är medlemmar i Värmlands Konstförening) är välkomna att ansöka om stipendiet.

PINGELS UNGDOMSSTIPENDIUM

Ungdomsstipendiet instiftades 1976 och skall användas till konstnärlig vidareutbildning eller projekt. Det första stipendiet uppgick till 1 000 kronor.

Efter en donation av Gunnar och Signild Pingel 1981 bildades en fond som underlag för ungdomsstipendiet. Enligt familjens testamente från 1959 tillfördes fonden ytterligare kapital under 1997. Stipendiebeloppet har med åren kunnat höjas till 10 000 kronor.

Alla medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund (som också är medlemmar i Värmlands Konstförening) är välkomna att ansöka om stipendiet.

SENARE ÅRS STIPENDIATER

Läs här vilka stipendiaterna varit sedan 1991:

Thor Fagerkvist-stipendiet

 • Olle Zetterqvist/Eddie Westerberg/Lola Westerberg
 • Lisa Aurell/Ursula Ekberg/Lars Lerin
 • Cai Lindahl-Sonesson/Lars Sjögren
 • Dan Lekberg, Gunhild Kulander
 • Ulla Manneberg/Kjell Sundberg
 • Ulla Magnusson/Lorraine Rantala
 • Ingegerd Gärtner/Arne Thalén
 • Gertrud Bensow-Lööf/Calevi Tenhovaara
 • Karin Broos/Kenneth Börjesson
 • Kajsa Zetterqvist/Sven Holm/Lillan Kullgren
 • Barbro Hedström/Öivind Harsem
 • Angela Lind-Bergström/Börje Wahlström
 • Kerstin Högstrand Nilsson/Lasse Sandberg
 • Sven Schützer-Branzén/Ulla Lööf
 • Anna Hedstrand/Ditte Reijers
 • Ingalena Klenell/Olof Sandahl
 • Bengtgöran Flood/Jessica Stuart-Beck
 • Bo Jonzon/Ann Carlsson Korneev
 • Marie Gauthier/Rune Wall
 • Rolf Gustafsson/Håkan Blomquist/Karin Westman
 • Kristin Andreassen/Bertil Bengtsson
 • KG Ohlsson/Monica Eliasson
 • Margita Dahlström/Joakim Johansson
 • Karin Fast Aronsson/Lars-Uno Ericson
 • Ulf Johnsson/Eva Vogel-Rödin
 • Marc Broos/Carina Fogde
 • Margaretha Jansson/Tor Cederman
 • Annika Eriksdotter/David Tedfeldt

Resestipendiet

 • Mats Wilhelmsson
 • Ulla Manneberg/Levi Eismark
 • Anna Hedstrand
 • Lillan Kullgren
 • Bengt Asplund
 • Bengtgöran Flood
 • Kjell Hellström
 • Marie Gauthier
 • Barbro Hedström
 • Bertil Bengtsson/Jessica Stuart-Beck
 • Johan Zetterqvist
 • Lars-Uno Ericson
 • Thomas Christenson/Christer Norrström
 • Lena Hedberg
 • Johan Magnusson
 • Unni Brekke
 • Carina Fogde
 • Caroline Ohlsson
 • Margaretha Jansson
 • Kjell Sundberg
 • Åke Grützelius
 • Kerstin Jofjell
 • Helena Bengtsson
 • Morgan Stenman
 • Mia Tingvall
 • Carina Moberg-Eyre
 • Kristin Andreassen
 • Veronica Odén

Ungdomsstipendiet

 • Angela Lind-Bergström
 • Bertil Bengtsson
 • Jonas Holmström/Mona Nylin
 • Johan Zetterqvist/Petter Zetterqvist
 • Göran Persson
 • Jan-Ove Ekstedt
 • Lars-Göran Abrahamsson
 • Ditte Reijers/Morgan Stenman
 • Agneta Berntsson
 • Carina Bartoldsson
 • Annica Berglund
 • Åsa Leanderz
 • Cecilia Stigevik
 • David Tedfeldt
 • Helene Nordén
 • Henric Ernstson
 • Kristina Mörk Holmqvist
 • Veronica Odén
 • Johan Gaellman
 • Jörgen P Karlsson
 • Karl Lindvall
 • Emelie Larsson
 • -
 • Tova Fransson
 • Jenny Johansson
 • Amanda Karlsson
 • Julia Olofsson
 • Ingeborg Paulsrud