Konstföredrag under jubileumsfirandet

Vid två tillfällen under höstsalongsveckorna har konstföreningen, i samarbete med museet, bjudit på intressanta föreläsningar - i båda fallen av tidigare medarbetare i Värmlands Museum.

Stefan Hammenbeck Eichberger CopyLördag 19 oktober var Stefan Hammenbeck Eichberger på besök och talade under rubriken Det målade jaget – självporträtt ur olika perspektiv (från dåtid till nutid). Ett passande ämne med tanke på vår och museets utställning av konstföreningens samlade självporträtt; de visas på nedre våningen i Cyrillushuset. Ett 70-tal personer lockades att lyssna till ett föredrag med intressanta vinklar.

Stefan Hammenbeck Eichberger tjänstgjorde 2003-2006 som omtyckt konstchef på Värmlands museum. Dessförinnan var han mellan 1980 och 1987 verksam vid Östergötlands museum, Linköpings kommun och Östergötlands läns landstings kulturavdelning, 1987-2002 chef för Skövde konsthall och från 1993 även för Skövde Konstmuseum. Sedan 2007 är han tillbaka i Linköping, verksam som konstintendent vid Östergötlands museum.

Under tiden i Värmland engagerade han sig mycket i konstnärern Stefan Johanssons liv och verk, och skrev en monografi som 2008 fick Föreningen Värmlandslitteraturs stora pris. Han har även publicerat sig i många andra sammanhang och bland annat lyft fram kvinnliga och mindre uppmärksammade konstnärer.

Jrgens Public Safety Copy

 

 

Lördag den 9 november klockan 14 hette talaren Jörgen Svensson.  Under drygt tre år, fram till årsskiftet 2015/16, var han curator med ansvar för samtidskonsten vid Värmlands Museum. Han är född  i Skoghall, bosatt i Göteborg och själv konstnär.

Som sådan, och som ett stort konstverk, arrangerade han det mycket uppmärksammade projektet Public Safety i Skoghall år 2000. En rad internationella samtidskonstnärer  medverkade - och ett par amerikanska poliser, som bland annat fick övervaka uppeldningen av den mycket tillfälliga konsthallen, byggd av lokalt och snabbt förgängligt material! Det var om detta konstprojekt Jörgen Svensson påminde ett 40-tal besökare, under rubriken När vi brände ner konsthallen. Hela projektet är såväl bokligt dokumenterat som ägnat en tv-dokumentär.

Jrgen Svensson 2 CopyMen Jörgen Svensson har inte bara arbetat på Värmlands Museum vid sidan av det egna konstnärskapet. 1995 var han rådgivare åt dåvarande kulturminister Margot Wallström. Åren 1996–2002 var han professor på Konsthögskolan Valand i Göteborg och 2002–2006 var han professor vid Konstakademien Trondheim, Norge. Numera är han på halvtid chef för Dalslands konstmuseum i Upperud.

 

 

Wenzel B

Wenzel Björkhagen i sitt hem Utteråsen på Hammarö. FOTO: DAN GUNNER/Värmlands Museums bildarkiv

100 år sedan Wenzel Björkhagen startade konstnärsförbundet

I år hyllar vi Wenzel Björkhagen: journalist, skald, konstnär, folkbildare – och initiativtagare till och förste ordförande för Värmländska konstnärsförbundet! Den 2 mars 1919 bildades förbundet, som i år alltså fyller 100 år, nu under namnet Värmlands konstnärsförbund.

Den 3 november öppnades den första höstsalongen, i Rådhussalen i Karlstad. Elva konstnärer deltog, enbart män. Hyran var hög och försäljningen svag. Så trots den ursprungliga ambitionen att anordna en gemensam utställning varje år dröjde det tre år till salong nummer två. Den samlade ”ej fullt ett tjog deltagare”, däribland den första kvinnan i sammanhanget, Anna Sahlström. Ytterligare tre år senare, 1925, hölls salong nummer tre, en vårsalong dit även konstutövare utanför organisationen bjöds in. 23 medverkande blev resultatet.

Men samma sommar inträffade en katastrof: Wenzel Björkhagen föll av sin hästkärra och skadade sig illa. Hösten därpå lämnade han jordelivet, knappt 41 år gammal. Ordförandeskapet i konstnärsförbundet togs över av häradshövding Torsten Nilsson, själv inte konstnär men trots det en viktig ledargestalt i det värmländska konstlivet under många år framöver - och också värd att hyllas. Han höll alltså i förbundets succéartade konstsalong i samband med en stor industri- och hantverksutställning i Karlstad år 1927.

1929, för 90 år sedan, var det med en utställning av Värmländska Konstnärsförbundet som det nybyggda Värmlands Museum invigdes!

1936 omvandlades yrkesförbundet till en allmän konstförening med konstnärerna i en egen sektion - mer om det i artikeln nedan.1984 beslöt sig så konstnärerna för att åter bilda ett eget förbund, det som nu heter Värmlands Konstnärsförbund och räknar in cirka 220 medlemmar lagom till jubileet.

 

Här är konstföreningens historia

Värmlands Konstförening bildades våren 1936, och arrangerade sin första utställning samma höst, i bara sju år gamla Värmlands Museum. 34 Värmlandskonstnärer deltog med 203 konstverk.

Varje år sen dess har värmlänningarna bjudits in till en stor och oftast jurybedömd höstsalong.

Sedan ett antal år anordnas även vårsalonger för inbjudna Värmlandskonstnärer runt om i Värmland eller ibland i grannlandskapen; historiskt finns vandringsutställningar och sommarutställningar att berätta om.

Före 1936 var det dåvarande Värmländska Konstnärsförbundet som anordnade större samlingsutställningar i huvudsakligen Karlstad. Förbundet hade skapats 1919 på initiativ av journalisten och konstnären Wenzel Björkhagen, eventuellt för att ”balansera Rackstadkolonins dominans inom Värmlandskonsten”, som Barbro Järliden skrev i en jubileumshistorik inför den 60:e salongen.

Efter hand inbjöds även konstpubliken att bli passiva medlemmar i konstnärsförbundet. 1935 uppstod diskussion om att ombilda förbundet till en allmän värmländsk konstförening, vilket alltså skedde året därpå. Inom föreningen inrättades en konstnärssektion med egen styrelse men även representation i föreningsstyrelsen, för övrigt ledd av häradshövdingen med ett antal prominenser vid sin sida.

Nära 50 år senare, 1984, gjorde sig konstnärerna åter självständiga under namnet Värmlands Konstnärsförbund. Det nära samarbetet består ändå; konstföreningen stödjer konstnärerna inte bara genom att anordna utställningar utan även genom att köpa konst av dem till ett stort medlemslotteri och genom att dela ut stipendier av donerade och fonderade medel.

Men det är inte enbart medlemmar i konstnärsförbundet – med dess invalskriterier – som gynnas av konstföreningen. Numera är somliga av de jurerade höstsalongerna öppna att söka till för alla intresserade, inte minst med syftet att synliggöra och uppmuntra nya generationer konstutövare i Värmland eller med värmländska rötter.

För föreningens medlemmar, runt 1 000 konstälskare, erbjuds alltså minst en årlig överblick av god värmländsk konst. Som medlemsgåva får man varje år ett reproducerat konstnärsporträtt, en tradition som inleddes 1941 då Thor Fagerkvist var den förste att teckna sitt självporträtt. Hela samlingen originalporträtt finns hos Värmlands Museum i Karlstad.

Länge var Värmlands Museums Cyrillushus den självklara platsen för höstsalongerna. Sedan ett antal år rullar salongen för rättvisans skull och med någorlunda regelbundenhet mellan Karlstad, Arvika och Kristinehamn.

PS: Föreningens uppdrag och upplägg kan du läsa mer om i våra STADGAR.

Demokratins gränser under lupp

Demokrati

Värmlands Konstförening deltar i projektet DEMOKRATINS GRÄNSER, ett lokalt nätverk i Karlstad med omnejd.

Projektet DEMOKRATINS GRÄNSER är en gemensam och övergripande benämning på ett antal olika arrangemang, såsom teatrar, föreläsningar, utställningar, studiecirklar och konserter, i Karlstad med omnejd fr o m hösten 2017 t o m våren 2019. Konstföreningen har hittills deltagit i videoutställningen Mother Tongue - sju videofilmer gjorda av turkiska kvinnliga konstnärer - i Arvika sista halvan av september 2017 samt på Karlstads universitet under februari 2018.
Projektet utgår från Riksteaterns tematiska spår Demokratins gränser.
Målsättningen är att det hos invånare i Karlstad/Värmland under hösten och nästa vår skapas en känsla av här pågår en enad satsning på samtal och diskussioner om demokratin, dess värde i vårt samhälle och vikten av att vi står upp för dess överlevnad. Eftersom 2018 är valår känns det extra viktigt att stimulera till samtal och diskussioner om dessa viktiga frågor. Vad vill vi egentligen med vårt samhälle och dess framtid?                                        
Genom att projektet omfattar ett brett utbud av deltagande föreningar, organisationer och institutioner kan vi nå ett stort antal grupper i samhället och därmed också erbjuda många olika forum för möten mellan människor. I sann demokratisk anda!
Projektsamordnare: Evalena Lübeck, Karlstads Riksteaterförening.
Projektet har en facebooksida: www.facebook.com/demokratinsgranser/
Deltagande aktörer: Karlstads Riksteaterförening, Riksteatern Värmland, Värmlands Museum,  Wermland Opera, Karlstads universitet, Värmlands Konstförening, Brottsförebyggande centrum, ABF, Folkuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, Karlstads Bokcafé, Humanistiska föreningen, Sensus, Amnesty International Karlstad, Studieförbundet Bilda, Värmlandsteatern, Konstfrämjandet, AFS interkulturell utbildning, Molkoms folkhögskola, Dramaverket, Svenska kyrkan, Hembygdsgillet i Karlstad.