Wenzel B

Wenzel Björkhagen i sitt hem Utteråsen på Hammarö. FOTO: DAN GUNNER/Värmlands Museums bildarkiv

100 år sedan Wenzel Björkhagen startade konstnärsförbundet

I år hyllar vi Wenzel Björkhagen: journalist, skald, konstnär, folkbildare – och initiativtagare till och förste ordförande för Värmländska konstnärsförbundet! Den 2 mars 1919 bildades förbundet, som i år alltså fyller 100 år, nu under namnet Värmlands konstnärsförbund.

Den 3 november öppnades den första höstsalongen, i Rådhussalen i Karlstad. Elva konstnärer deltog, enbart män. Hyran var hög och försäljningen svag. Så trots den ursprungliga ambitionen att anordna en gemensam utställning varje år dröjde det tre år till salong nummer två. Den samlade ”ej fullt ett tjog deltagare”, däribland den första kvinnan i sammanhanget, Anna Sahlström. Ytterligare tre år senare, 1925, hölls salong nummer tre, en vårsalong dit även konstutövare utanför organisationen bjöds in. 23 medverkande blev resultatet.

Men samma sommar inträffade en katastrof: Wenzel Björkhagen föll av sin hästkärra och skadade sig illa. Hösten därpå lämnade han jordelivet, knappt 41 år gammal. Ordförandeskapet i konstnärsförbundet togs över av häradshövding Torsten Nilsson, själv inte konstnär men trots det en viktig ledargestalt i det värmländska konstlivet under många år framöver - och också värd att hyllas. Han höll alltså i förbundets succéartade konstsalong i samband med en stor industri- och hantverksutställning i Karlstad år 1927.

1929, för 90 år sedan, var det med en utställning av Värmländska Konstnärsförbundet som det nybyggda Värmlands Museum invigdes!

1936 omvandlades yrkesförbundet till en allmän konstförening med konstnärerna i en egen sektion - mer om det i artikeln nedan.1984 beslöt sig så konstnärerna för att åter bilda ett eget förbund, det som nu heter Värmlands Konstnärsförbund och räknar in cirka 220 medlemmar lagom till jubileet.