Wenzel B

Wenzel Björkhagen i sitt hem Utteråsen på Hammarö. FOTO: DAN GUNNER/Värmlands Museums bildarkiv

Konstnärsförbundet fyller 100 - det ska vi fira hela året!

I år ska vi hylla Wenzel Björkhagen: journalist, skald, konstnär, folkbildare – och initiativtagare till och förste ordförande för Värmländska konstnärsförbundet! Den 2 mars 1919 bildades förbundet, som i år alltså fyller 100 år, nu under namnet Värmlands konstnärsförbund.

Men framför allt ska vi – i vår roll som ”fanklubb” till konstnärsförbundet – hylla konstnärerna, både de bortgångna och de nu levande. De senare genom en (i våra dagar) ovanlig höstsalong, där alla konstnärsförbundets medlemmar ges möjlighet att medverka, utan jurybedömning. När anmälningstiden gick ut 1 mars hade fler än 150 av dem anmält sitt intresse, vilket betyder att salongen blir en aldrig tidigare skådad exposé över det nutida värmländska konstlivet (inkluderat värmlänningar i exil). Alla verk ska vara till salu.

Höstsalongen hålls i nyrenoverade Värmlands Museum (den nyare delen) under hela sju veckor, 12 oktober – 1 december, och kombineras med andra inslag av jubileumsfirande. Tanken är att komplettera med historiska tillbakablickar i olika former, till exempel en utställning av alla de självporträtt som konstnärer bjudits in att teckna till Värmlands Konstförenings medlemmar inför varje höstsalong; Thor Fagerkvist var först år 1941. Originalen är deponerade i Värmlands Museum.

Årets fyra stipendiater disponerar egna utrymmen på Cyrillushusets nedre plan.

Många både tidigare och nuvarande medlemmar i förbundet förekommer för övrigt också i den nya konstbasutställningen på Cyrillushusets hela övervåning.

Vi ser fram emot en fantastisk jubileumssalong!

Här är konstföreningens historia

Värmlands Konstförening bildades våren 1936, och arrangerade sin första utställning samma höst, i bara sju år gamla Värmlands Museum. 34 Värmlandskonstnärer deltog med 203 konstverk.

Varje år sen dess har värmlänningarna bjudits in till en stor och oftast jurybedömd höstsalong.

Sedan ett antal år anordnas även vårsalonger för inbjudna Värmlandskonstnärer runt om i Värmland eller ibland i grannlandskapen; historiskt finns vandringsutställningar och sommarutställningar att berätta om.

Före 1936 var det dåvarande Värmländska Konstnärsförbundet som anordnade större samlingsutställningar i huvudsakligen Karlstad. Förbundet hade skapats 1919 på initiativ av journalisten och konstnären Wenzel Björkhagen, eventuellt för att ”balansera Rackstadkolonins dominans inom Värmlandskonsten”, som Barbro Järliden skrev i en jubileumshistorik inför den 60:e salongen.

Efter hand inbjöds även konstpubliken att bli passiva medlemmar i konstnärsförbundet. 1935 uppstod diskussion om att ombilda förbundet till en allmän värmländsk konstförening, vilket alltså skedde året därpå. Inom föreningen inrättades en konstnärssektion med egen styrelse men även representation i föreningsstyrelsen, för övrigt ledd av häradshövdingen med ett antal prominenser vid sin sida.

Nära 50 år senare, 1984, gjorde sig konstnärerna åter självständiga under namnet Värmlands Konstnärsförbund. Det nära samarbetet består ändå; konstföreningen stödjer konstnärerna inte bara genom att anordna utställningar utan även genom att köpa konst av dem till ett stort medlemslotteri och genom att dela ut stipendier av donerade och fonderade medel.

Men det är inte enbart medlemmar i konstnärsförbundet – med dess invalskriterier – som gynnas av konstföreningen. Numera är somliga av de jurerade höstsalongerna öppna att söka till för alla intresserade, inte minst med syftet att synliggöra och uppmuntra nya generationer konstutövare i Värmland eller med värmländska rötter.

För föreningens medlemmar, runt 1 000 konstälskare, erbjuds alltså minst en årlig överblick av god värmländsk konst. Som medlemsgåva får man varje år ett reproducerat konstnärsporträtt, en tradition som inleddes 1941 då Thor Fagerkvist var den förste att teckna sitt självporträtt. Hela samlingen originalporträtt finns hos Värmlands Museum i Karlstad.

Länge var Värmlands Museums Cyrillushus den självklara platsen för höstsalongerna. Sedan ett antal år rullar salongen för rättvisans skull och med någorlunda regelbundenhet mellan Karlstad, Arvika och Kristinehamn.

PS: Föreningens uppdrag och upplägg kan du läsa mer om i våra STADGAR.

Demokratins gränser under lupp

Demokrati

Värmlands Konstförening deltar i projektet DEMOKRATINS GRÄNSER, ett lokalt nätverk i Karlstad med omnejd.

Projektet DEMOKRATINS GRÄNSER är en gemensam och övergripande benämning på ett antal olika arrangemang, såsom teatrar, föreläsningar, utställningar, studiecirklar och konserter, i Karlstad med omnejd fr o m hösten 2017 t o m våren 2019. Konstföreningen har hittills deltagit i videoutställningen Mother Tongue - sju videofilmer gjorda av turkiska kvinnliga konstnärer - i Arvika sista halvan av september 2017 samt på Karlstads universitet under februari 2018.
Projektet utgår från Riksteaterns tematiska spår Demokratins gränser.
Målsättningen är att det hos invånare i Karlstad/Värmland under hösten och nästa vår skapas en känsla av här pågår en enad satsning på samtal och diskussioner om demokratin, dess värde i vårt samhälle och vikten av att vi står upp för dess överlevnad. Eftersom 2018 är valår känns det extra viktigt att stimulera till samtal och diskussioner om dessa viktiga frågor. Vad vill vi egentligen med vårt samhälle och dess framtid?                                        
Genom att projektet omfattar ett brett utbud av deltagande föreningar, organisationer och institutioner kan vi nå ett stort antal grupper i samhället och därmed också erbjuda många olika forum för möten mellan människor. I sann demokratisk anda!
Projektsamordnare: Evalena Lübeck, Karlstads Riksteaterförening.
Projektet har en facebooksida: www.facebook.com/demokratinsgranser/
Deltagande aktörer: Karlstads Riksteaterförening, Riksteatern Värmland, Värmlands Museum,  Wermland Opera, Karlstads universitet, Värmlands Konstförening, Brottsförebyggande centrum, ABF, Folkuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, Karlstads Bokcafé, Humanistiska föreningen, Sensus, Amnesty International Karlstad, Studieförbundet Bilda, Värmlandsteatern, Konstfrämjandet, AFS interkulturell utbildning, Molkoms folkhögskola, Dramaverket, Svenska kyrkan, Hembygdsgillet i Karlstad.