Wenzel B

Wenzel Björkhagen i sitt hem Utteråsen på Hammarö. FOTO: DAN GUNNER/Värmlands Museums bildarkiv

100 år sedan Wenzel Björkhagen startade konstnärsförbundet

I år hyllar vi Wenzel Björkhagen: journalist, skald, konstnär, folkbildare – och initiativtagare till och förste ordförande för Värmländska konstnärsförbundet! Den 2 mars 1919 bildades förbundet, som i år alltså fyller 100 år, nu under namnet Värmlands konstnärsförbund.

Den 3 november öppnades den första höstsalongen, i Rådhussalen i Karlstad. Elva konstnärer deltog, enbart män. Hyran var hög och försäljningen svag. Så trots den ursprungliga ambitionen att anordna en gemensam utställning varje år dröjde det tre år till salong nummer två. Den samlade ”ej fullt ett tjog deltagare”, däribland den första kvinnan i sammanhanget, Anna Sahlström. Ytterligare tre år senare, 1925, hölls salong nummer tre, en vårsalong dit även konstutövare utanför organisationen bjöds in. 23 medverkande blev resultatet.

Men samma sommar inträffade en katastrof: Wenzel Björkhagen föll av sin hästkärra och skadade sig illa. Hösten därpå lämnade han jordelivet, knappt 41 år gammal. Ordförandeskapet i konstnärsförbundet togs över av häradshövding Torsten Nilsson, själv inte konstnär men trots det en viktig ledargestalt i det värmländska konstlivet under många år framöver - och också värd att hyllas. Han höll alltså i förbundets succéartade konstsalong i samband med en stor industri- och hantverksutställning i Karlstad år 1927.

1929, för 90 år sedan, var det med en utställning av Värmländska Konstnärsförbundet som det nybyggda Värmlands Museum invigdes!

1936 omvandlades yrkesförbundet till en allmän konstförening med konstnärerna i en egen sektion - mer om det i artikeln nedan.1984 beslöt sig så konstnärerna för att åter bilda ett eget förbund, det som nu heter Värmlands Konstnärsförbund och räknar in cirka 220 medlemmar lagom till jubileet.

 

Här är konstföreningens historia

Värmlands Konstförening bildades våren 1936, och arrangerade sin första utställning samma höst, i bara sju år gamla Värmlands Museum. 34 Värmlandskonstnärer deltog med 203 konstverk.

Varje år sen dess har värmlänningarna bjudits in till en stor och oftast jurybedömd höstsalong.

Sedan ett antal år anordnas även vårsalonger för inbjudna Värmlandskonstnärer runt om i Värmland eller ibland i grannlandskapen; historiskt finns vandringsutställningar och sommarutställningar att berätta om.

Före 1936 var det dåvarande Värmländska Konstnärsförbundet som anordnade större samlingsutställningar i huvudsakligen Karlstad. Förbundet hade skapats 1919 på initiativ av journalisten och konstnären Wenzel Björkhagen, eventuellt för att ”balansera Rackstadkolonins dominans inom Värmlandskonsten”, som Barbro Järliden skrev i en jubileumshistorik inför den 60:e salongen.

Efter hand inbjöds även konstpubliken att bli passiva medlemmar i konstnärsförbundet. 1935 uppstod diskussion om att ombilda förbundet till en allmän värmländsk konstförening, vilket alltså skedde året därpå. Inom föreningen inrättades en konstnärssektion med egen styrelse men även representation i föreningsstyrelsen, för övrigt ledd av häradshövdingen med ett antal prominenser vid sin sida.

Nära 50 år senare, 1984, gjorde sig konstnärerna åter självständiga under namnet Värmlands Konstnärsförbund. Det nära samarbetet består ändå; konstföreningen stödjer konstnärerna inte bara genom att anordna utställningar utan även genom att köpa konst av dem till ett stort medlemslotteri och genom att dela ut stipendier av donerade och fonderade medel.

Men det är inte enbart medlemmar i konstnärsförbundet – med dess invalskriterier – som gynnas av konstföreningen. Numera är somliga av de jurerade höstsalongerna öppna att söka till för alla intresserade, inte minst med syftet att synliggöra och uppmuntra nya generationer konstutövare i Värmland eller med värmländska rötter.

För föreningens medlemmar, runt 1 000 konstälskare, erbjuds alltså minst en årlig överblick av god värmländsk konst. Som medlemsgåva får man varje år ett reproducerat konstnärsporträtt, en tradition som inleddes 1941 då Thor Fagerkvist var den förste att teckna sitt självporträtt. Hela samlingen originalporträtt finns hos Värmlands Museum i Karlstad.

Länge var Värmlands Museums Cyrillushus den självklara platsen för höstsalongerna. Sedan ett antal år rullar salongen för rättvisans skull och med någorlunda regelbundenhet mellan Karlstad, Arvika och Kristinehamn.

PS: Föreningens uppdrag och upplägg kan du läsa mer om i våra STADGAR.