Föreningen valde ny ordförande

Anna Åberg Bucht heter konstföreningens nya ordförande, som valdes vid årsmötet den 16 mars sedan Stefan Norén tackat för sig efter åtta år på posten. 

Anna liten

Runt 35 personer hade lockats till årsmötet - en trevlig återgång till hur det brukat vara före pandemin. Säkert bidrog konstnären och den tidigare konstintendenten Bertil Bengtssons motvilligt kärleksfulla föreläsning om Anders Zorn till lockelsen.

Anna Åberg Bucht bor i Karlstad, där hon (och hennes man) driver ett sommarkafé med musikscen som i år ska kompletteras med en liten skulpturpark. Under tre och ett halvt år har hon varit konstchef i Västra Götaland-regionen, dessförinnan haft samma uppdrag i Värmlands läns landsting - där hon drog igång CSK:s lilla konsthall Spisrummet - och ytterligare dessförinnan varit kulturstrateg i Kils kommun.

Styrelsen fick ännu ett nytillskott, sedan Staffan Lidén Gunner avböjt återval. Hans ersättare heter Marie-Louise Eriksson och är till vardags biblioteksutvecklare inom Region Värmland.

Efter årsmötesförhandlingarna (och före föredraget) fick årets stipendiater ta emot sina diplom och övriga hyllningar: Thor Fagerkvist-stipendiaterna Sara Nilsson och Staffen Jofjell samt resestipendiaten Annika Eriksdotter. (Läs mer om dem under fliken Stipendierna.)

Staffan Jofjell hade sedan också turen att vinna närvarovinsten, verket Tulpaner, skapat av konstfotografen Mattias Karlsson.

Allt som allt ett mycket lyckat möte - tack till er som kom!

(Vill du läsa årsmöteshandlingarna i efterhand klickar du dig fram här: verksamhetsberättelse, bokslut, verksamhetsplan och budget.)

 

Thors sjlvportrtt CopyHär är alla våra konstnärsporträtt 

Alltsedan 1941 har Värmlands Konstförening varje år bett en konstnär ur Värmlands Konstnärsförbund att teckna, måla eller på annat sätt framställa ett självporträtt, vilket sen mångfaldigats för utskick till konstföreningens medlemmar. Thor Fagerkvist (bilden) var först ut. Originalen skänks till Värmlands Museum. Under höstsalongsveckorna 2019 visades hela samlingen i Cyrillushuset.

Klicka HÄR för en summarisk presentation av konstnärerna - deras teknik och bakgrund, geografiskt och i fråga om konstnärlig utbildning (dock undantaget enskilda studier, studieresor med mera).

Och här nedan alla porträtten, så som de hängde på Värmlands Museum under jubileumssalongen. Klicka upp för större storlek, Blänk i fotografierna var ofrånkomligt; dålig skärpa ber vi om ursäkt för. Hur många konstnärer känner du igen?

 

Här är konstföreningens långa historia

Värmlands Konstförening bildades våren 1936, och arrangerade sin första utställning samma höst, i bara sju år gamla Värmlands Museum. 34 Värmlandskonstnärer deltog med 203 konstverk.

Varje år sen dess har värmlänningarna bjudits in till en stor och oftast jurybedömd höstsalong.

Sedan ett antal år anordnas även vårsalonger för inbjudna Värmlandskonstnärer runt om i Värmland eller ibland i grannlandskapen; historiskt finns vandringsutställningar och sommarutställningar att berätta om.

Före 1936 var det dåvarande Värmländska Konstnärsförbundet som anordnade större samlingsutställningar i huvudsakligen Karlstad. Förbundet hade skapats 1919 på initiativ av journalisten och konstnären Wenzel Björkhagen, eventuellt för att ”balansera Rackstadkolonins dominans inom Värmlandskonsten”, som Barbro Järliden skrev i en jubileumshistorik inför den 60:e salongen.

Efter hand inbjöds även konstpubliken att bli passiva medlemmar i konstnärsförbundet. 1935 uppstod diskussion om att ombilda förbundet till en allmän värmländsk konstförening, vilket alltså skedde året därpå. Inom föreningen inrättades en konstnärssektion med egen styrelse men även representation i föreningsstyrelsen, för övrigt ledd av häradshövdingen med ett antal prominenser vid sin sida.

Nära 50 år senare, 1984, gjorde sig konstnärerna åter självständiga under namnet Värmlands Konstnärsförbund. Det nära samarbetet består ändå; konstföreningen stödjer konstnärerna inte bara genom att anordna utställningar utan även genom att köpa konst av dem till ett stort medlemslotteri och genom att dela ut stipendier av donerade och fonderade medel.

Men det är inte enbart medlemmar i konstnärsförbundet – med dess invalskriterier – som gynnas av konstföreningen. Numera är somliga av de jurerade höstsalongerna öppna att söka till för alla intresserade, inte minst med syftet att synliggöra och uppmuntra nya generationer konstutövare i Värmland eller med värmländska rötter.

För föreningens medlemmar, runt 1 000 konstälskare, erbjuds alltså minst en årlig överblick av god värmländsk konst. Som medlemsgåva får man varje år ett reproducerat konstnärsporträtt, en tradition som inleddes 1941 då Thor Fagerkvist var den förste att teckna sitt självporträtt. Hela samlingen originalporträtt finns hos Värmlands Museum i Karlstad.

Länge var Värmlands Museums Cyrillushus den självklara platsen för höstsalongerna. Sedan ett antal år rullar salongen för rättvisans skull och med någorlunda regelbundenhet mellan Karlstad, Arvika och Kristinehamn.

PS: Föreningens uppdrag och upplägg kan du läsa mer om i våra STADGAR.