Demokratins gränser under lupp

Demokrati

Värmlands Konstförening deltar i projektet DEMOKRATINS GRÄNSER, ett lokalt nätverk i Karlstad med omnejd.

Projektet DEMOKRATINS GRÄNSER är en gemensam och övergripande benämning på ett antal olika arrangemang, såsom teatrar, föreläsningar, utställningar, studiecirklar och konserter, i Karlstad med omnejd fr o m hösten 2017 t o m våren 2019. Konstföreningen har hittills deltagit i videoutställningen Mother Tongue - sju videofilmer gjorda av turkiska kvinnliga konstnärer - i Arvika sista halvan av september 2017 samt på Karlstads universitet under februari 2018.
Projektet utgår från Riksteaterns tematiska spår Demokratins gränser.
Målsättningen är att det hos invånare i Karlstad/Värmland under hösten och nästa vår skapas en känsla av här pågår en enad satsning på samtal och diskussioner om demokratin, dess värde i vårt samhälle och vikten av att vi står upp för dess överlevnad. Eftersom 2018 är valår känns det extra viktigt att stimulera till samtal och diskussioner om dessa viktiga frågor. Vad vill vi egentligen med vårt samhälle och dess framtid?                                        
Genom att projektet omfattar ett brett utbud av deltagande föreningar, organisationer och institutioner kan vi nå ett stort antal grupper i samhället och därmed också erbjuda många olika forum för möten mellan människor. I sann demokratisk anda!
Projektsamordnare: Evalena Lübeck, Karlstads Riksteaterförening.
Projektet har en facebooksida: www.facebook.com/demokratinsgranser/
Deltagande aktörer: Karlstads Riksteaterförening, Riksteatern Värmland, Värmlands Museum,  Wermland Opera, Karlstads universitet, Värmlands Konstförening, Brottsförebyggande centrum, ABF, Folkuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, Karlstads Bokcafé, Humanistiska föreningen, Sensus, Amnesty International Karlstad, Studieförbundet Bilda, Värmlandsteatern, Konstfrämjandet, AFS interkulturell utbildning, Molkoms folkhögskola, Dramaverket, Svenska kyrkan, Hembygdsgillet i Karlstad.