IMG 0092 Copy

        Mats Bergström, Therése Olsson, Berit Fradera och Susanne Lund Pangrazio.

Här är 2020 års stipendiater - grattis till er!

Berit Fradera och Mats Bergström - så heter årets Thor Fagerkvist-stipendiater, som fått hela 25 000 kronor var som "belöning" för sina konstnärliga meriter. Susanne Lund Pangrazio är resestipendiat, Therése Olsson ungdomsstipendiat. De har fått 10 000 kronor vardera.

Normalt skulle stipendiaterna ha hyllats vid konstföreningens årsmöte 17 mars, som ju ställdes in. I stället fick de fyra ta emot sina diplom vid vernissagen av årets höstsalong på Rackstadmuseet i Arvika.

Berit Fradera är född och uppväxt i Karlstad men numera bosatt i skånska Rydebäck, strax utanför Landskrona. Hon målar i olja, akryl och akvarell men experimenterar också flitigt med collage i olika material, inte sällan med en samhällskommenterande avsikt.  SE MOTIVERINGEN

Mats Bergström bor i Kristinehamn och har fram till nyligen varit verksam som bildlärare i Storfors vid sidan av det egna konstnärskapet. Numera har han ateljé i konstnärskvarteret Vågen. Hans färgstarka målningar i olika tekniker har oftast ett uppifrånperspektiv, lika kartbilder, mer eller mindre abstrakta - och mycket särpräglade.  SE MOTIVERINGEN

Susanne Lund Pangrazio, Vällingby, har sitt ursprung i Tolita, Kil. Hon målar i olja men kompletterar ibland med skulpturer och installationer, och visade det hos Konstfrämjandet i Karlstad i november 2019. Hon har sökt och beviljats resestipendiet för att kunna delta i ett konstnärsresidens i Portugal i november. SE MOTIVERINGEN

Therése Olsson är hemmahörande i Hagfors, dit hon återvänt efter högskolestudier i Norge. Hon har motiverat sin ansökan med i första hand den konstfotografiska bok, Meandering, som snart är klar att släppas och som skildrar Klarälven och hennes personliga historia invid den. Hon är också starkt engagerad i det lokala projektet för samtidskonst Innan Luften Går Ur.  SE MOTIVERINGEN

 IMG 0091 Copy

 

 

 

 

 

 

 

 Konstföreningens ordförande Stefan Norén (tvåa fr v) delade ut diplomen till Thord Fagerkvist-stipendiaterna Berit Fradera och Mats Bergström.

 

Se större foton av stipendiaterna och deras verk i salongen genom att klicka på bilderna här nedanför!

 

OM STIPENDIERNA

THOR FAGERKVIST-STIPENDIET

Konstföreningens största och mest prestigefyllda stipendium är Thor Fagerkvists konstnärsstipendium. Den 2 augusti 1965 informerades Värmlands Konstförening om syskonen Fagerkvists testamente, som hade skrivits redan 21 augusti 1948. Thor, Frida och Hilda Fagerkvist testamenterade all sin egendom, såväl fast som lös, till Värmlands Konstförening. Thor Fagerkvist hade dött 1960 och hans syster Frida några år senare.

Ur testamentet: "Konstföreningen skall förvalta egendomen som stipendiefond och låta någon Värmlandskonstnär bo och arbeta på fastigheten Godmansro, Dammhyttan".

Fastigheten såldes senare och donationen omvandlades till ren stipendieverksamhet i form av pengar. Den förste som fick ta emot stipendiet 1984 var konstnären Ingemar Lööf, Kristinehamn.

Stipendiesumman är nu på 50 000 kronor och delas på två konstnärer.

Detta stipendium går inte att söka. Stipendiaterna utses av föreningens styrelse bland medlemmarna i Värmlands Konstnärsförbund.

Den konstnärliga kvarlåtenskapen efter Thor Fagerkvist har överlåtits på Värmlands Museum.

ÅKE LEKMANS RESESTIPENDIUM

Ursprungligen började resestipendiet att delas ut 1949. Den förste att ta emot 1 000 kronor var Simon Sörman. Beloppet togs på den tiden ur medlemskassan.

Åke Lekman var intendent i Värmlands Konstförening under åren 1969-1989. I samband med hans bortgång gjordes en insamling vars behållning  tillfördes resestipendiet och en fond bildades. Till hans minne fick fonden namnet Åke Lekmans resestipendium.

Stipendiesumman har höjts efter hand. Nu är den 10 000 kronor. Alla medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund (som samtidigt är medlemmar i Värmlands Konstförening) är välkomna att ansöka om stipendiet.

PINGELS UNGDOMSSTIPENDIUM

Ungdomsstipendiet instiftades 1976 och skall användas till konstnärlig vidareutbildning eller projekt. Det första stipendiet uppgick till 1 000 kronor.

Efter en donation av Gunnar och Signild Pingel 1981 bildades en fond som underlag för ungdomsstipendiet. Enligt familjens testamente från 1959 tillfördes fonden ytterligare kapital under 1997. Stipendiebeloppet har med åren kunnat höjas till 10 000 kronor.

Alla medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund (som också är medlemmar i Värmlands Konstförening) är välkomna att ansöka om stipendiet.

SENARE ÅRS STIPENDIATER

Läs här vilka stipendiaterna varit sedan 1991:

Thor Fagerkvist-stipendiet

 • Olle Zetterqvist/Eddie Westerberg/Lola Westerberg
 • Lisa Aurell/Ursula Ekberg/Lars Lerin
 • Cai Lindahl-Sonesson/Lars Sjögren
 • Dan Lekberg, Gunhild Kulander
 • Ulla Manneberg/Kjell Sundberg
 • Ulla Magnusson/Lorraine Rantala
 • Ingegerd Gärtner/Arne Thalén
 • Gertrud Bensow-Lööf/Calevi Tenhovaara
 • Karin Broos/Kenneth Börjesson
 • Kajsa Zetterqvist/Sven Holm/Lillan Kullgren
 • Barbro Hedström/Öivind Harsem
 • Angela Lind-Bergström/Börje Wahlström
 • Kerstin Högstrand Nilsson/Lasse Sandberg
 • Sven Schützer-Branzén/Ulla Lööf
 • Anna Hedstrand/Ditte Reijers
 • Ingalena Klenell/Olof Sandahl
 • Bengtgöran Flood/Jessica Stuart-Beck
 • Bo Jonzon/Ann Carlsson Korneev
 • Marie Gauthier/Rune Wall
 • Rolf Gustafsson/Håkan Blomquist/Karin Westman
 • Kristin Andreassen/Bertil Bengtsson
 • KG Ohlsson/Monica Eliasson
 • Margita Dahlström/Joakim Johansson
 • Karin Fast Aronsson/Lars-Uno Ericson
 • Ulf Johnsson/Eva Vogel-Rödin
 • Marc Broos/Carina Fogde
 • Margaretha Jansson/Tor Cederman
 • Annika Eriksdotter/David Tedfeldt
 • Helena Bengtsson/Morgan Stenman
 • Berit Fradera/Mats Bergström

Resestipendiet

 • Mats Wilhelmsson
 • Ulla Manneberg/Levi Eismark
 • Anna Hedstrand
 • Lillan Kullgren
 • Bengt Asplund
 • Bengtgöran Flood
 • Kjell Hellström
 • Marie Gauthier
 • Barbro Hedström
 • Bertil Bengtsson/Jessica Stuart-Beck
 • Johan Zetterqvist
 • Lars-Uno Ericson
 • Thomas Christenson/Christer Norrström
 • Lena Hedberg
 • Johan Magnusson
 • Unni Brekke
 • Carina Fogde
 • Caroline Ohlsson
 • Margaretha Jansson
 • Kjell Sundberg
 • Åke Grützelius
 • Kerstin Jofjell
 • Helena Bengtsson
 • Morgan Stenman
 • Mia Tingvall
 • Carina Moberg-Eyre
 • Kristin Andreassen
 • Veronica Odén
 • Hampus Karlsson
 • Susanne Lund Pangrazio

Ungdomsstipendiet

 • Angela Lind-Bergström
 • Bertil Bengtsson
 • Jonas Holmström/Mona Nylin
 • Johan Zetterqvist/Petter Zetterqvist
 • Göran Persson
 • Jan-Ove Ekstedt
 • Lars-Göran Abrahamsson
 • Ditte Reijers/Morgan Stenman
 • Agneta Berntsson
 • Carina Bartoldsson
 • Annica Berglund
 • Åsa Leanderz
 • Cecilia Stigevik
 • David Tedfeldt
 • Helene Nordén
 • Henric Ernstson
 • Kristina Mörk Holmqvist
 • Veronica Odén
 • Johan Gaellman
 • Jörgen P Karlsson
 • Karl Lindvall
 • Emelie Larsson
 • -
 • Tova Fransson
 • Jenny Johansson
 • Amanda Karlsson
 • Julia Olofsson
 • Ingeborg Paulsrud
 • Adam Haugbak
 • Therése Olsson