2022 års stipendiater utsedda - här är de!

IMG 1552 Copy

Nu säger vi GRATTIS till 2022 års stipendiater, hyllade vid årsmötet den 16 mars. Staffan Jofjell och Sara Nilsson är mottagare av vårt prestigefulla Thor Fagerkvist-stipendium, innebärande 25 000 kronor vardera och en garanterad plats i årets höstsalong. Annika Eriksdotter får Åke Lekmans resestipendium à 10 000 kronor. Något ungdomsstipendium delas inte ut i år, i brist på sökande.

Motiveringarna ser ut så här:

Staffan Jofjell
Du har en lång karriär som yrkesfotograf bakom dig, och har allt sedan avslutad utbildning på Christer Strömholms fotoskola drivit egna projekt och tagit uppdrag av skiftande slag.
Att verka som fotograf med konstnärlig inriktning i ett glesbygdslän är en utmaning, och den utmaningen har du utvecklat till en mångsidighet som fört dig i olika riktningar. Fördelen att behärska både analog och digital fototeknik har öppnat ett spektrum av möjligheter. Det har blivit böcker, bildspel, samarbete med teatergrupper, men också unika bilder som vi har sett på till exempel höstsalongerna i Värmland. Foto har blivit ett alltmer uppskattat uttrycksmedel där du i Värmland tidigt tagit plats i utställningar.
Du har också delat med dig av dina kunskaper i fotografi genom att undervisa på folkhögskolor.
Som fotograf har du visat förmåga att förvandla dina bilder till konst, och Värmlands Konstförening vill bekräfta detta genom att tilldela dig 2022 års Thor Fagerkvist-stipendium.

Sara Nilsson
Du är Torsbyflickan som efter en längre utflykt till storstäderna Göteborg och Stockholm för sex år sedan återvände till lugnet i Värmland – närmare bestämt en gård i Olsäterstrakten, där naturen är granne med din ateljé.
”Tillbaka till naturen” har också länge varit temat för ditt konstnärliga arbete, som innefattar både måleri och skulptur. Men det är framför allt dina skulpturer som väcker uppmärksamhet: människor med märkliga proportioner, poserande och till synes ensamt kontemplerande på en stubbe eller ett pastellmönstrat podium. Själv har du i olika sammanhang förklarat att de är en del av en större rörelse eller nätverk, kanske en slags miljörörelse. Det annorlunda med skulpturerna är också materialet: papier maché som byggs på lager för lager, filas, slipas, akrylmålas och lackas.
Men du har också skulpterat i annat material, vid offentliga utsmyckningar i Göteborg, där du för övrigt har en fast gallerikontakt vid sidan av andra utställningar i Sverige och utrikes. Här hemma har du just fått ett utsmyckningsuppdrag för det nya stationsområdet i Karlstad.
Vi är glada över att kunna uppmärksamma detta spännande konstnärskap med vårt Thor Fagerkvist-stipendium.

Annika Eriksdotter
Du har mer och mer ägnat dig åt konstnärligt fotografi och flera gånger visat sådant i våra salonger, vid sidan av dina textila skulpturer. Nu tänker du låta fransmännen – och andra fotointresserade – ta del av dina bilder av den svenska skogen. Närmare bestämt ska det ske på Svenska Klubben vid paradgatan Rue de Rivoli i Paris, i regi av Svenska Konstföreningen där, under ett par novemberveckor.
Fotografierna är hämtade ur din bok ”I den djupa skogens famn”, som släpps av Heidruns förlag i slutet av mars. Boken utgår från ett barndomsminne, och innehåller utöver fotografierna korta texter. Den blir din tredje fotobok.
Under utställningsperioden arrangeras även en stor fotomässa i Paris, där du kan få möjlighet att signera din bok, samtidigt som du hämtar kunskap och inspiration av andras arbeten.
Din separatutställning kostar att hänga, du har kostnader för transporter, egen resa och uppehälle i den franska storstaden. Du har alltså sökt resestipendiet som en del av finansieringen av detta spännande projekt, vilket Värmlands Konstförening härmed stöder.

 

OM STIPENDIERNA

THOR FAGERKVIST-STIPENDIET

Konstföreningens största och mest prestigefyllda stipendium är Thor Fagerkvists konstnärsstipendium. Den 2 augusti 1965 informerades Värmlands Konstförening om syskonen Fagerkvists testamente, som hade skrivits redan 21 augusti 1948. Thor, Frida och Hilda Fagerkvist testamenterade all sin egendom, såväl fast som lös, till Värmlands Konstförening. Thor Fagerkvist hade dött 1960 och hans syster Frida några år senare.

Ur testamentet: "Konstföreningen skall förvalta egendomen som stipendiefond och låta någon Värmlandskonstnär bo och arbeta på fastigheten Godmansro, Dammhyttan".

Fastigheten såldes senare och donationen omvandlades till ren stipendieverksamhet i form av pengar. Den förste som fick ta emot stipendiet 1984 var konstnären Ingemar Lööf, Kristinehamn.

Stipendiesumman är nu på 50 000 kronor och delas på två konstnärer.

Detta stipendium går inte att söka. Stipendiaterna utses av föreningens styrelse bland medlemmarna i Värmlands Konstnärsförbund.

Den konstnärliga kvarlåtenskapen efter Thor Fagerkvist har överlåtits på Värmlands Museum.

ÅKE LEKMANS RESESTIPENDIUM

Ursprungligen började resestipendiet att delas ut 1949. Den förste att ta emot 1 000 kronor var Simon Sörman. Beloppet togs på den tiden ur medlemskassan.

Åke Lekman var intendent i Värmlands Konstförening under åren 1969-1989. I samband med hans bortgång gjordes en insamling vars behållning  tillfördes resestipendiet och en fond bildades. Till hans minne fick fonden namnet Åke Lekmans resestipendium.

Stipendiesumman har höjts efter hand. Nu är den 10 000 kronor. Alla medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund (som samtidigt är medlemmar i Värmlands Konstförening) är välkomna att ansöka om stipendiet.

PINGELS UNGDOMSSTIPENDIUM

Ungdomsstipendiet instiftades 1976 och skall användas till konstnärlig vidareutbildning eller projekt. Det första stipendiet uppgick till 1 000 kronor.

Efter en donation av Gunnar och Signild Pingel 1981 bildades en fond som underlag för ungdomsstipendiet. Enligt familjens testamente från 1959 tillfördes fonden ytterligare kapital under 1997. Stipendiebeloppet har med åren kunnat höjas till 10 000 kronor.

Alla medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund (som också är medlemmar i Värmlands Konstförening) är välkomna att ansöka om stipendiet.

SENARE ÅRS STIPENDIATER

Läs här vilka stipendiaterna varit sedan 1991:

Thor Fagerkvist-stipendiet

 • Olle Zetterqvist/Eddie Westerberg/Lola Westerberg
 • Lisa Aurell/Ursula Ekberg/Lars Lerin
 • Cai Lindahl-Sonesson/Lars Sjögren
 • Dan Lekberg, Gunhild Kulander
 • Ulla Manneberg/Kjell Sundberg
 • Ulla Magnusson/Lorraine Rantala
 • Ingegerd Gärtner/Arne Thalén
 • Gertrud Bensow-Lööf/Calevi Tenhovaara
 • Karin Broos/Kenneth Börjesson
 • Kajsa Zetterqvist/Sven Holm/Lillan Kullgren
 • Barbro Hedström/Öivind Harsem
 • Angela Lind-Bergström/Börje Wahlström
 • Kerstin Högstrand Nilsson/Lasse Sandberg
 • Sven Schützer-Branzén/Ulla Lööf
 • Anna Hedstrand/Ditte Reijers
 • Ingalena Klenell/Olof Sandahl
 • Bengtgöran Flood/Jessica Stuart-Beck
 • Bo Jonzon/Ann Carlsson Korneev
 • Marie Gauthier/Rune Wall
 • Rolf Gustafsson/Håkan Blomquist/Karin Westman
 • Kristin Andreassen/Bertil Bengtsson
 • KG Ohlsson/Monica Eliasson
 • Margita Dahlström/Joakim Johansson
 • Karin Fast Aronsson/Lars-Uno Ericson
 • Ulf Johnsson/Eva Vogel-Rödin
 • Marc Broos/Carina Fogde
 • Margaretha Jansson/Tor Cederman
 • Annika Eriksdotter/David Tedfeldt
 • Helena Bengtsson/Morgan Stenman
 • Berit Fradera/Mats Bergström
 • Annie Lindgren/Jonas Holmström

Resestipendiet

 • Mats Wilhelmsson
 • Ulla Manneberg/Levi Eismark
 • Anna Hedstrand
 • Lillan Kullgren
 • Bengt Asplund
 • Bengtgöran Flood
 • Kjell Hellström
 • Marie Gauthier
 • Barbro Hedström
 • Bertil Bengtsson/Jessica Stuart-Beck
 • Johan Zetterqvist
 • Lars-Uno Ericson
 • Thomas Christenson/Christer Norrström
 • Lena Hedberg
 • Johan Magnusson
 • Unni Brekke
 • Carina Fogde
 • Caroline Ohlsson
 • Margaretha Jansson
 • Kjell Sundberg
 • Åke Grützelius
 • Kerstin Jofjell
 • Helena Bengtsson
 • Morgan Stenman
 • Mia Tingvall
 • Carina Moberg-Eyre
 • Kristin Andreassen
 • Veronica Odén
 • Hampus Karlsson
 • Susanne Lund Pangrazio
 • Erika Broman

Ungdomsstipendiet

 • Angela Lind-Bergström
 • Bertil Bengtsson
 • Jonas Holmström/Mona Nylin
 • Johan Zetterqvist/Petter Zetterqvist
 • Göran Persson
 • Jan-Ove Ekstedt
 • Lars-Göran Abrahamsson
 • Ditte Reijers/Morgan Stenman
 • Agneta Berntsson
 • Carina Bartoldsson
 • Annica Berglund
 • Åsa Leanderz
 • Cecilia Stigevik
 • David Tedfeldt
 • Helene Nordén
 • Henric Ernstson
 • Kristina Mörk Holmqvist
 • Veronica Odén
 • Johan Gaellman
 • Jörgen P Karlsson
 • Karl Lindvall
 • Emelie Larsson
 • -
 • Tova Fransson
 • Jenny Johansson
 • Amanda Karlsson
 • Julia Olofsson
 • Ingeborg Paulsrud
 • Adam Haugbak
 • Therése Olsson
 • Katrin Westman