Här är 2021 års stipendiater

Grattis säger vi idag till konstföreningens fyra stipendiater! Annie Lindgren och Jonas Holmström får ta emot det prestigefyllda Thor Fagerkvist-stipendiet - 25 000 kronor var. Erika Broman får Åke Lekmans resestipendium och Katrin Westman Pingels ungdomsstipendium, bådadera 10 000 kronor. Detta är motiveringarna:

 

Annie Lindgren

Som konstnär tillhör du de som rör dig vant mellan konst och konsthantverk, där båda sfärerna befruktar varandra. Många känner din brukskonst genom olika konsthantverksbutiker.
I din konst pendlar du i ett budskap från drastisk humor till stort allvar. Det skulpturala uttrycket är mycket personligt med ett tydligt varumärke. I våra höstsalonger och många andra utställningar har du känts igen på dina hyllningar till det kvinnliga: kropp och hållning. Än oftare återkommande är dina vanitasmotiv, skrämmande vackra.
Nu råkar vi veta att du vill arbeta än mer med den kroppsliga förgängligheten, ”undersöka det som skaver mellan det fina och det fula”, som du uttryckt det. Det låter väldigt lindgrenskt!
I ditt bagage har du en master i keramisk konst, Bergen, 2004, och är numera åter i din hembygd som lärare på Kyrkeruds folkhögskola i Årjäng. Du bor däremot mitt i ett inspirerande konstnärscentrum, Not Quite i Fengersfors. Samtidigt som du har ett längre medlemskap i Värmlands konstnärsförbund är du ny medlem i Dalslands konstnärsförbund.
Ditt konstnärskap gör dig till en värdig mottagare av Thor Fagerkvist-stipendiet. Det är en glädje för Värmlands Konstförening att få överlämna detta till just dig.

Jonas Holmström

En belöning för lång och trogen tjänst – ja, det skulle vi kunna ge dig. Inte bara för att du varit verksam som konstnär i drygt 30 år, utan också för vad du betytt för konstlivet i Värmland under tiden. Du var motor bakom Fria Kulturcentrum, kollektivet i ett rivningshus i Karlstad under hela 1990-talet, plantskola för ett gäng ännu aktiva konstnärer. På samma vis drog du igång det som blev Konstnärernas kollektivverkstad, KKV, och fungerade som dess första föreståndare.
Din egen karriär har under dessa 30 år gått i vågor, från måleri till film till måleri. Under 00-talet skapade du, tillsammans med en annan Jonas, ett par korta och en långfilm, internationellt festivalvisade och prisade.
Men vi prisar dig förstås för ditt bildskapande, där du med konsekvens låtit färgen spela huvudrollen och formen följa efter, intuitivt och spontant. Du är därmed en fin värmländsk företrädare för det informella måleriet. ”Även om målningarna kanske liknar landskap så behöver de inte ses som det”, som du själv brukar förklara dig.
Att du antagits till Liljevalchs vårsalong i år igen – efter tre lika framgångsrika försök i början av -90-talet – bekräftar bara din hållbarhet. Du är en värdig mottagare av Thor Fagerkvist-stipendiet!

Erika Broman

Du är bildläraren som själv helst ritar och målar med nål och tråd – men faktiskt sen gammalt också har en fot i leran!
Under några år har du intresserat dig för det samiska, en kultur som gör sig alltmer synlig. Du är engagerad i natur och miljö och visar det i dina bildbroderier. Det syntes också i fjolårets installation Skogens väv, utförd av pinnar, gräs och mossa för Konstfrämjandets projekt Biologisk mångfald och i samarbete med din dotter.
Du säger dig redan inspirerad av de norrländska textilkonstnärerna Britta Marakatt Labba och Linda Lasson. Nu vill du närmare utforska både den norrländska naturen och den textila traditionen i bildkonst och hantverk. Genom besök i konsthallar och museer, hos konstnärer och i konsthantverksaffärer hoppas du få en större insyn i ett bildspråk som vi inte har här i Värmland.
Vi känner dig som en flitig deltagare i våra höstsalonger, där dina fina små och ibland kluriga bilder framträder så väl bland allt stort och färgstarkt. Vi är glada över att kunna stötta både den textila konsten och en resedröm som ligger rätt i denna tid av inhemskt utforskande, genom att ge dig Åke Lekmans resestipendium.

 

Katrin Westman

Efter avslutad utbildning vid Umeå Konsthögskola 2015 har du fått mycket uppmärksamhet, haft prestigefyllda utställningar och tillerkänts fina stipendier. Du har samtidigt valt att återvända till din uppväxtmiljö i Östra Ämtervik, för att här i lugn och ro ägna dig åt ditt måleri.
Dina nonfigurativa målningar brukar vara djärva, utmanande och i mycket stora format. Ibland får de rentav skulptural form, när duken tillåts röra sig ut i rummet. Som betraktare dras man in i ditt suggestiva formspråk, där oljefärgerna växlar från tunna skira skikt till det barockt svulstiga. Penslar, palettknivar, trasor och skrapor är dina redskap.
Nu har du tillfälligt gått ner ordentligt i skala, i ett projekt där du ”gräver där du står”. Du utgår från mammas och mormors gamla fotoalbum, du triggas av de ålderdomliga bilderna och försöker översätta dem till ditt eget abstrakta språk – för att på så vis utveckla ditt måleri i det figurativa och tecknande fältet.
Din tanke är också att utvidga dina tekniker med en fördjupning i grafik, eventuellt genom en enskild kurs för en speciell grafiker.
Vi följer med spänning din utveckling och understödjer den alltså med Pingels ungdomsstipendium.

 

 

IMG 0092 Copy

        Mats Bergström, Therése Olsson, Berit Fradera och Susanne Lund Pangrazio.

2020 års stipendiater

Berit Fradera och Mats Bergström - så hette årets Thor Fagerkvist-stipendiater, som fick 25 000 kronor var som "belöning" för sina konstnärliga meriter. Susanne Lund Pangrazio var resestipendiat, Therése Olsson ungdomsstipendiat. De har fått 10 000 kronor vardera.

Normalt skulle stipendiaterna ha hyllats vid konstföreningens årsmöte 17 mars, som ju ställdes in. I stället fick de fyra ta emot sina diplom vid vernissagen av årets höstsalong på Rackstadmuseet i Arvika.

Berit Fradera är född och uppväxt i Karlstad men numera bosatt i skånska Rydebäck, strax utanför Landskrona. Hon målar i olja, akryl och akvarell men experimenterar också flitigt med collage i olika material, inte sällan med en samhällskommenterande avsikt.  SE MOTIVERINGEN

Mats Bergström bor i Kristinehamn och har fram till nyligen varit verksam som bildlärare i Storfors vid sidan av det egna konstnärskapet. Numera har han ateljé i konstnärskvarteret Vågen. Hans färgstarka målningar i olika tekniker har oftast ett uppifrånperspektiv, lika kartbilder, mer eller mindre abstrakta - och mycket särpräglade.  SE MOTIVERINGEN

Susanne Lund Pangrazio, Vällingby, har sitt ursprung i Tolita, Kil. Hon målar i olja men kompletterar ibland med skulpturer och installationer, och visade det hos Konstfrämjandet i Karlstad i november 2019. Hon har sökt och beviljats resestipendiet för att kunna delta i ett konstnärsresidens i Portugal i november. SE MOTIVERINGEN

Therése Olsson är hemmahörande i Hagfors, dit hon återvänt efter högskolestudier i Norge. Hon har motiverat sin ansökan med i första hand den konstfotografiska bok, Meandering, som snart är klar att släppas och som skildrar Klarälven och hennes personliga historia invid den. Hon är också starkt engagerad i det lokala projektet för samtidskonst Innan Luften Går Ur.  SE MOTIVERINGEN

 

OM STIPENDIERNA

THOR FAGERKVIST-STIPENDIET

Konstföreningens största och mest prestigefyllda stipendium är Thor Fagerkvists konstnärsstipendium. Den 2 augusti 1965 informerades Värmlands Konstförening om syskonen Fagerkvists testamente, som hade skrivits redan 21 augusti 1948. Thor, Frida och Hilda Fagerkvist testamenterade all sin egendom, såväl fast som lös, till Värmlands Konstförening. Thor Fagerkvist hade dött 1960 och hans syster Frida några år senare.

Ur testamentet: "Konstföreningen skall förvalta egendomen som stipendiefond och låta någon Värmlandskonstnär bo och arbeta på fastigheten Godmansro, Dammhyttan".

Fastigheten såldes senare och donationen omvandlades till ren stipendieverksamhet i form av pengar. Den förste som fick ta emot stipendiet 1984 var konstnären Ingemar Lööf, Kristinehamn.

Stipendiesumman är nu på 50 000 kronor och delas på två konstnärer.

Detta stipendium går inte att söka. Stipendiaterna utses av föreningens styrelse bland medlemmarna i Värmlands Konstnärsförbund.

Den konstnärliga kvarlåtenskapen efter Thor Fagerkvist har överlåtits på Värmlands Museum.

ÅKE LEKMANS RESESTIPENDIUM

Ursprungligen började resestipendiet att delas ut 1949. Den förste att ta emot 1 000 kronor var Simon Sörman. Beloppet togs på den tiden ur medlemskassan.

Åke Lekman var intendent i Värmlands Konstförening under åren 1969-1989. I samband med hans bortgång gjordes en insamling vars behållning  tillfördes resestipendiet och en fond bildades. Till hans minne fick fonden namnet Åke Lekmans resestipendium.

Stipendiesumman har höjts efter hand. Nu är den 10 000 kronor. Alla medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund (som samtidigt är medlemmar i Värmlands Konstförening) är välkomna att ansöka om stipendiet.

PINGELS UNGDOMSSTIPENDIUM

Ungdomsstipendiet instiftades 1976 och skall användas till konstnärlig vidareutbildning eller projekt. Det första stipendiet uppgick till 1 000 kronor.

Efter en donation av Gunnar och Signild Pingel 1981 bildades en fond som underlag för ungdomsstipendiet. Enligt familjens testamente från 1959 tillfördes fonden ytterligare kapital under 1997. Stipendiebeloppet har med åren kunnat höjas till 10 000 kronor.

Alla medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund (som också är medlemmar i Värmlands Konstförening) är välkomna att ansöka om stipendiet.

SENARE ÅRS STIPENDIATER

Läs här vilka stipendiaterna varit sedan 1991:

Thor Fagerkvist-stipendiet

 • Olle Zetterqvist/Eddie Westerberg/Lola Westerberg
 • Lisa Aurell/Ursula Ekberg/Lars Lerin
 • Cai Lindahl-Sonesson/Lars Sjögren
 • Dan Lekberg, Gunhild Kulander
 • Ulla Manneberg/Kjell Sundberg
 • Ulla Magnusson/Lorraine Rantala
 • Ingegerd Gärtner/Arne Thalén
 • Gertrud Bensow-Lööf/Calevi Tenhovaara
 • Karin Broos/Kenneth Börjesson
 • Kajsa Zetterqvist/Sven Holm/Lillan Kullgren
 • Barbro Hedström/Öivind Harsem
 • Angela Lind-Bergström/Börje Wahlström
 • Kerstin Högstrand Nilsson/Lasse Sandberg
 • Sven Schützer-Branzén/Ulla Lööf
 • Anna Hedstrand/Ditte Reijers
 • Ingalena Klenell/Olof Sandahl
 • Bengtgöran Flood/Jessica Stuart-Beck
 • Bo Jonzon/Ann Carlsson Korneev
 • Marie Gauthier/Rune Wall
 • Rolf Gustafsson/Håkan Blomquist/Karin Westman
 • Kristin Andreassen/Bertil Bengtsson
 • KG Ohlsson/Monica Eliasson
 • Margita Dahlström/Joakim Johansson
 • Karin Fast Aronsson/Lars-Uno Ericson
 • Ulf Johnsson/Eva Vogel-Rödin
 • Marc Broos/Carina Fogde
 • Margaretha Jansson/Tor Cederman
 • Annika Eriksdotter/David Tedfeldt
 • Helena Bengtsson/Morgan Stenman
 • Berit Fradera/Mats Bergström
 • Annie Lindgren/Jonas Holmström

Resestipendiet

 • Mats Wilhelmsson
 • Ulla Manneberg/Levi Eismark
 • Anna Hedstrand
 • Lillan Kullgren
 • Bengt Asplund
 • Bengtgöran Flood
 • Kjell Hellström
 • Marie Gauthier
 • Barbro Hedström
 • Bertil Bengtsson/Jessica Stuart-Beck
 • Johan Zetterqvist
 • Lars-Uno Ericson
 • Thomas Christenson/Christer Norrström
 • Lena Hedberg
 • Johan Magnusson
 • Unni Brekke
 • Carina Fogde
 • Caroline Ohlsson
 • Margaretha Jansson
 • Kjell Sundberg
 • Åke Grützelius
 • Kerstin Jofjell
 • Helena Bengtsson
 • Morgan Stenman
 • Mia Tingvall
 • Carina Moberg-Eyre
 • Kristin Andreassen
 • Veronica Odén
 • Hampus Karlsson
 • Susanne Lund Pangrazio
 • Erika Broman

Ungdomsstipendiet

 • Angela Lind-Bergström
 • Bertil Bengtsson
 • Jonas Holmström/Mona Nylin
 • Johan Zetterqvist/Petter Zetterqvist
 • Göran Persson
 • Jan-Ove Ekstedt
 • Lars-Göran Abrahamsson
 • Ditte Reijers/Morgan Stenman
 • Agneta Berntsson
 • Carina Bartoldsson
 • Annica Berglund
 • Åsa Leanderz
 • Cecilia Stigevik
 • David Tedfeldt
 • Helene Nordén
 • Henric Ernstson
 • Kristina Mörk Holmqvist
 • Veronica Odén
 • Johan Gaellman
 • Jörgen P Karlsson
 • Karl Lindvall
 • Emelie Larsson
 • -
 • Tova Fransson
 • Jenny Johansson
 • Amanda Karlsson
 • Julia Olofsson
 • Ingeborg Paulsrud
 • Adam Haugbak
 • Therése Olsson
 • Katrin Westman