2019 stipendiaterFrån vänster Helena Bengtsson, Adam Haugbak, Hampus Karlsson och Morgan Stenman.

Här är 2019 års stipendiater

Helena Bengtsson och Morgan Stenman är 2019 års Thor Fagerkvist-stipendiater, Adan Haugbak får årets ungdomsstipendium och Hampus Karlsson resestipendiet. Det avslöjades vid konstföreningens årsmöte den 21 mars.

De förstnämnda får 15 000 kronor vardera, de andra 10 000 kronor. Vid årsmötet hyllades de med skriftliga bevis, och - i stället för blommor - var sitt av glaskonstnären Gunilla Kihlmans äpplen. Alla fyra får också ett extra utrymme vid årets höstsalong.

Så här motiverades stipendierna:

Helena Bengtsson, Thor Fagerkvist-stipendiat 2019

Helena Bengtsson, kunnig konsthantverkare och textildesigner. Välutbildad, bred kompetens, hög kreativitet. ”Har egen ateljékollektion med brukskonsthantverk, bilder och unika objekt” kan man bland annat läsa på din hemsida.
Vi möter dina olika mönster i nya former återbrukade i olika teman. Din konstnärliga verksamhet går inte att tvinga in i ett snävt fack utan rör sig obesvärat ut och in i skiftande sammanhang.
Fortsatt från hemsidan beskriver du dig så här: ”Mina mönster är ofta blommiga och från grunden handritade med naturen som förlaga. Men det enkla grafiska uttrycket ligger mig också varmt om hjärtat.”
Din allsidighet gör dig till en spännande gränsöverskridande mångsysslare på det konsthantverks- och konstnärliga området. Fortsätt överraska oss!
Vi ger dig ett Thor Fagerkvist-stipendium som en bekräftelse på ditt personliga unika uttryck som berikar den värmländska horisonten.

Morgan Stenman, Thor Fagerkvist-stipendiat 2019

Gång på gång har du övertygat jurypersonen att släppa in dina särpräglade akvarellpussel i våra höstsalonger: nio gånger sedan 2007. Lika svårt att stå emot tycks Liljevalchs vårsalongsjury ha det. I år medverkade du där för femte gången och omnämndes av museichefen som en lågmäld och drömsk stämningsfångare i vårt nordligt mörka land!
Dina pusselbitar är figurer som kan vara du själv eller andra människor du mött, de är djur (gärna bevingade), träd, en flermastad segelskuta … De får liv under själva arbetet, och när de hittat sin plats, när den fråga du ställt dig fått sitt svar, kommer titeln till dig. Ofta lika klurig som själva bilden.
Enskede har det länge stått efter ditt namn i våra kataloger, fast du är född i Karlstad och har studerat till konstnär i Göteborg. Men som laxen som återvänder till barndomens vatten – din egen liknelse – har du för ett par år sedan sökt dig tillbaka till Värmland och landat i Sunne.
Vi visar vår uppskattning med ett Thor Fagerkvist-stipendium!

Adam Haugbak, 2019 års ungdomsstipendiat

Med rötterna i Grums bor du nu i Göteborg, där du studerar vid Akademin Valand, konstnärligt kandidatprogram i fri konst. Sedan ett par år har du särskilt intresserat dig för monumental konst i en samtida kontext, med tyngdpunkt på marmorbearbetning och al fresco-måleri.
Valand har emellertid inga kunskaper eller verkstäder vad gäller stenhuggeri. I september 2018 reste du därför till Carrara, Italien, för att lära dig grunderna. Nu har du blivit medlem i Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän och börjat arbeta i denna stenverkstad, när du har tid och råd. Du har närmare bestämt köpt dig ett stort marmorblock som du nu gör modeller inför och vill arbeta särskilt intensivt med under kommande sommar.
Din stipendieansökan avser hyra av arbetsplats och verktyg under tre månader.
Vi tycker att projektet låter både ambitiöst och spännande, och bidrar gärna till finansieringen med vårt Pingels ungdomsstipendium!

Hampus Karlsson, 2019 års resestipendiat

Du var redan tidigt i dina tonår intresserad av graffiti och kulturen kring den. Vi vet att du på Sundstagymnasiet hade en lärare som inspirerade dig att anmäla dig till Värmlands konstförenings höstsalong – dit du antogs som 18-åring. Kanske bidrog det i någon mån till att du sökte dig till Kyrkeruds folkhögskolas målarutbildning och fick prova fler tekniker. Fortfarande är det ändå graffitin och sprayfärgen som är din bas.
Numera har du ateljé i Borgvik, där du kan måla året om. Under sommaren förvandlas ateljén till ett galleri, där många bekantat sig med din konst. Men det har man också kunnat göra under en rad utställningar runt om i Värmland.
Nu vill du åka utanför Sverige för att få inspiration. Valet har fallit på Hamburg, som du beskriver som ett mecka för graffiti och annan gatukonst, med bland annat den 500 meter långa muren Graffiti Hall of fame men också många öppna väggar att både beskåda och själv måla på.
Vi stödjer gärna resplanerna med ett stipendium ur Åke Lekmans fond!

OM STIPENDIERNA

THOR FAGERKVIST-STIPENDIET

Konstföreningens största och mest prestigefyllda stipendium är Thor Fagerkvists konstnärsstipendium. Den 2 augusti 1965 informerades Värmlands Konstförening om syskonen Fagerkvists testamente, som hade skrivits redan 21 augusti 1948. Thor, Frida och Hilda Fagerkvist testamenterade all sin egendom, såväl fast som lös, till Värmlands Konstförening. Thor Fagerkvist hade dött 1960 och hans syster Frida några år senare.

Ur testamentet: "Konstföreningen skall förvalta egendomen som stipendiefond och låta någon Värmlandskonstnär bo och arbeta på fastigheten Godmansro, Dammhyttan".

Fastigheten såldes senare och donationen omvandlades till ren stipendieverksamhet i form av pengar. Den förste som fick ta emot stipendiet 1984 var konstnären Ingemar Lööf, Kristinehamn.

Stipendiesumman är nu på 30 000 kronor och delas ofta på två konstnärer.

Detta stipendium går inte att söka. Stipendiaterna utses av föreningens styrelse bland medlemmarna i Värmlands Konstnärsförbund.

Den konstnärliga kvarlåtenskapen efter Thor Fagerkvist har överlåtits på Värmlands Museum.

ÅKE LEKMANS RESESTIPENDIUM

Ursprungligen började resestipendiet att delas ut 1949. Den förste att ta emot 1 000 kronor var Simon Sörman. Beloppet togs på den tiden ur medlemskassan.

Åke Lekman var intendent i Värmlands Konstförening under åren 1969-1989. I samband med hans bortgång gjordes en insamling vars behållning  tillfördes resestipendiet och en fond bildades. Till hans minne fick fonden namnet Åke Lekmans resestipendium.

Stipendiesumman har höjts efter hand. Nu är den 10 000 kronor. Alla medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund (som samtidigt är medlemmar i Värmlands Konstförening) är välkomna att ansöka om stipendiet.

PINGELS UNGDOMSSTIPENDIUM

Ungdomsstipendiet instiftades 1976 och skall användas till konstnärlig vidareutbildning eller projekt. Det första stipendiet uppgick till 1 000 kronor.

Efter en donation av Gunnar och Signild Pingel 1981 bildades en fond som underlag för ungdomsstipendiet. Enligt familjens testamente från 1959 tillfördes fonden ytterligare kapital under 1997. Stipendiebeloppet har med åren kunnat höjas till 10 000 kronor.

Alla medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund (som också är medlemmar i Värmlands Konstförening) är välkomna att ansöka om stipendiet.

SENARE ÅRS STIPENDIATER

Läs här vilka stipendiaterna varit sedan 1991:

Thor Fagerkvist-stipendiet

 • Olle Zetterqvist/Eddie Westerberg/Lola Westerberg
 • Lisa Aurell/Ursula Ekberg/Lars Lerin
 • Cai Lindahl-Sonesson/Lars Sjögren
 • Dan Lekberg, Gunhild Kulander
 • Ulla Manneberg/Kjell Sundberg
 • Ulla Magnusson/Lorraine Rantala
 • Ingegerd Gärtner/Arne Thalén
 • Gertrud Bensow-Lööf/Calevi Tenhovaara
 • Karin Broos/Kenneth Börjesson
 • Kajsa Zetterqvist/Sven Holm/Lillan Kullgren
 • Barbro Hedström/Öivind Harsem
 • Angela Lind-Bergström/Börje Wahlström
 • Kerstin Högstrand Nilsson/Lasse Sandberg
 • Sven Schützer-Branzén/Ulla Lööf
 • Anna Hedstrand/Ditte Reijers
 • Ingalena Klenell/Olof Sandahl
 • Bengtgöran Flood/Jessica Stuart-Beck
 • Bo Jonzon/Ann Carlsson Korneev
 • Marie Gauthier/Rune Wall
 • Rolf Gustafsson/Håkan Blomquist/Karin Westman
 • Kristin Andreassen/Bertil Bengtsson
 • KG Ohlsson/Monica Eliasson
 • Margita Dahlström/Joakim Johansson
 • Karin Fast Aronsson/Lars-Uno Ericson
 • Ulf Johnsson/Eva Vogel-Rödin
 • Marc Broos/Carina Fogde
 • Margaretha Jansson/Tor Cederman
 • Annika Eriksdotter/David Tedfeldt
 • Helena Bengtsson/Morgan Stenman

Resestipendiet

 • Mats Wilhelmsson
 • Ulla Manneberg/Levi Eismark
 • Anna Hedstrand
 • Lillan Kullgren
 • Bengt Asplund
 • Bengtgöran Flood
 • Kjell Hellström
 • Marie Gauthier
 • Barbro Hedström
 • Bertil Bengtsson/Jessica Stuart-Beck
 • Johan Zetterqvist
 • Lars-Uno Ericson
 • Thomas Christenson/Christer Norrström
 • Lena Hedberg
 • Johan Magnusson
 • Unni Brekke
 • Carina Fogde
 • Caroline Ohlsson
 • Margaretha Jansson
 • Kjell Sundberg
 • Åke Grützelius
 • Kerstin Jofjell
 • Helena Bengtsson
 • Morgan Stenman
 • Mia Tingvall
 • Carina Moberg-Eyre
 • Kristin Andreassen
 • Veronica Odén
 • Hampus Karlsson

Ungdomsstipendiet

 • Angela Lind-Bergström
 • Bertil Bengtsson
 • Jonas Holmström/Mona Nylin
 • Johan Zetterqvist/Petter Zetterqvist
 • Göran Persson
 • Jan-Ove Ekstedt
 • Lars-Göran Abrahamsson
 • Ditte Reijers/Morgan Stenman
 • Agneta Berntsson
 • Carina Bartoldsson
 • Annica Berglund
 • Åsa Leanderz
 • Cecilia Stigevik
 • David Tedfeldt
 • Helene Nordén
 • Henric Ernstson
 • Kristina Mörk Holmqvist
 • Veronica Odén
 • Johan Gaellman
 • Jörgen P Karlsson
 • Karl Lindvall
 • Emelie Larsson
 • -
 • Tova Fransson
 • Jenny Johansson
 • Amanda Karlsson
 • Julia Olofsson
 • Ingeborg Paulsrud
 • Adam Haugbak