2022 års konstvinster

Här kan du se 2022 års medlemsvinster. Vinster för rekordsumman 113 600 kronor lottades ut i 2022 års lotteri för medlemmarna i Värmlands Konstförening, där lotten följer med medlemskapet.

Ökningen av vinstsumman är en följd av en uppluckring av stadgarna - styrelsen anser helt enkelt att medlemmarna ska ha samma chanser till vinst, trots att priserna på konstverken stigit en hel del på senare år (förstås i linje med allmänna kostnadsökningar).

Vinsterna har som vanligt köpts in ur årets vårsalong (i Säffle) och höstsalong (i Karlstad).

Klicka på bilderna för att göra dem större och få mer information om konstnär, titel och storlek. 

© 2022

Värmlands konstförening


Kontakta oss gärna om du saknar information eller har andra synpunkter eller frågor.

Genvägar