VÄLKOMMEN TILL

VÄRMLANDS KONSTFÖRENING

IMG 8978

 

Föreningens syfte är - enligt stadgarna - att "inom Värmland väcka, underhålla och utbreda intresset för konst". Det gör vi i första hand genom att anordna den stora årliga höstsalongen, som turnerar mellan Värmlands Museum, Kristinehamns konstmuseum och Rackstadmuseet i Arvika. Vi arrangerar också en vårsalong med medverkan av ett mindre antal medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund, oftast i samarbete med lokala konstföreningar i  eller i närheten av Värmland.

Vid utställningarna köper föreningen in konst till det årliga medlemslotteriet, till ett värde som motsvarar ungefär hälften av föregående års medlemsavgifter. Utlottningen sker i december.

Föreningen förvaltar också tre fonder, och delar årligen ut stipendier till konstnärer som är medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund.

Läs mer - under knapparna ovan och nedan - om vår verksamhet och om vad det betyder att vara medlem i föreningen!

Följ oss också på FACEBOOK för att hänga med i det som händer när det händer!

 

Årsmötet ställdes in

Trots vad vi tidigare sagt: Vi ställde in årsmötet tisdag 17 mars. Anledningen var förstås de snabbt ändrade förhållningsreglerna från Folkhälsomyndigheten. På måndagskvällen avråddes alla 70-plussare från (onödiga) sociala kontakter och det är bara att erkänna: I den kategorin återfinns föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare och ytterligare ett par ledamöter - plus den tilltänkta ordföranden för själva årsmötet. Vi måste alltså ta vårt ansvar, för såväl oss själva som för våra medlemmar.
En pandemi räknas också som force majeure i stadgesammanhang - så vi ses förhoppningsvis om inte alltför lång tid! 

Stipendiaterna är utsedda

Två Thor Fagerkvist-stipendiater, en resestipendiat och en ungdomsstipendiat har nu utsetts av konstföreningens styrelse. Berit Fradera och Mats Bergström får vardera 25 000 kronor som belöning för mångårig konstnärlig gärning. Susanne Lund Pangrazio heter resestipendiaten, Therése Olsson ungdomsstipendiaten, som får 10 000 kronor var.
De lyckliga mottagarna skulle ha prisats vid föreningens årsmöte, men får i stället ta emot publikens jubel i samband med höstsalongens vernissage i höst.
Läs mer om stipendierna HÄR.

Vårsalong i Örebro - och resa dit?

Hur det kommer att gå med den saken är förstås oklart just nu - men vi har planerat för en vårsalong i Wadköping, Örebro, med ett tjog Värmlandskonstnärer. 23/5-4/6 är  utställningsperiod.

Söndag 31 maj har vi dessutom tänkt oss en medlemsresa med buss till Wadköping, med start i Arvika. Den som vill ha något att - kanske - se fram emot anmäler sig lämpligen med ett mejl till info@varmlandskonstforening.se eller med vanligt brev till reseledaren Stefan Norén, Muraregatan 14, 652 28 Karlstad. Senast 26 maj ska det vara gjort. 250 kronor kostar resan.